Els Pelegrins

Els Pelegrins rep aquest nom pel fet que hi havia una barraca on donaven farigola als pelegrins que passaven per davant en direcció al Santuari de la Mare de Déu del Mont.

Està format per tres cases amb dues habitacions dobles cadascuna: El Til · ler, la Bassa i El Pruner. Les dues primeres estan adaptades i les dues últimes es comuniquen entre elles.